Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Tháng 01 : 1.580
Năm 2022 : 1.580
 28/10/19  Thông báo từ Trường  552
THỜI KHÓA BIỂU KÌ 1 NĂM HỌC 2019-2020 
 24/12/18  Thông báo từ Trường  668
THỜI KHÓA BIỂU KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019
 06/09/18  Tra cứu  622
Thời khóa biểu kỳ 1 năm học 2018-2019 
 05/04/18  Thông báo từ Trường  803
LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II KHỐI 9 NĂM HỌC 2017-2018 Chi tiết bảng dưới. 
 05/04/18  Thông báo từ Trường  1059
KẾ HOẠCH Kiểm tra học kỳ II Năm học 2017-2018Thực hiện kế hoạch số 22/KH-PGD&ĐT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ vể việc kiểm tra học kì II khối 8,9 2017-2018;Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, trường THCS Tứ Liên xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ II như sau:
 12/03/18  Thông báo từ Trường  688
Thực hiện kế hoạch số 06/KH-PGD&ĐT ngày 05 tháng02 năm 2018;Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, trường THCS Tứ Liên xây dựng kế hoạch kiểm tra giữa học kì II trong nhà trường như sau:
 12/03/18  Thời Khóa Biểu  585
Thời khóa biểu kỳ II Năm học 2017-2018
Video Clip
Văn bản mới